• juli

    23

    2022
  • 172
  • 0
Vilka är de perfekta förhållandena för målning utomhus?

Vilka är de perfekta förhållandena för målning utomhus?

Måla utomhus med de bästa förutsättningarna. Efter att det grundläggande städ- och sliparbetet är klart är det dags att påbörja målningsarbetet. Men det är inte optimalt att måla året runt. Maj, juni, juli och augusti är ofta de bästa månaderna för utomhusmålning då vädret ofta är på din sida. Om det fortfarande är varmt och torrt ute kan du även i vissa fall måla ute även efter augusti. Resten av året är vanligtvis för kallt och fuktigt och resultatet blir sämre än önskat.

Kontrollera vädret innan du målar utomhus

Det är viktigt att stämma av vädret inför målning även under sommaren.
De bästa förhållandena är då temperaturerna varierar från 18-25 grader ochinte för svalt på natten. Dessutom måste ytan som ska målas vara torr för att färgen ska fästa som önskat.

Undvik: frost, fukt och direkt solljus. Om det finns risk för frost eller hög fukt under natten så bör detta tas i beaktning innan målningsarbetet påbörjas. Dessutom rekommenderas inte målning i direkt solljus, eftersom det då kan påverka slutresultatet negativt. Det rekommenderas att vänta tills solen har passerat till andra sidan huset.

Bästa möjliga förhållanden för målning är då det är torrt väder med rimlig temperatur. Måla inte om regn eller dagg väntas inom det närmsta dygnet. Måla inte på fuktiga eller ytor i direkt solljus.

© 2023 Sidan är en del av Renovex.se